OFERTA

Usługi świadczone bezpośrednio przez Pini OGRÓD


Projektowanie ogrodów


Podczas projektowania korzystamy z kilkuletniego doświadczenia jako wykonawcy projektu. Bierzemy pod uwagę zarówno estetykę nowego założenia, jak również koszt i dostępność materiałów, niezbędnych do jego wykonania.
Wiemy jak powinien wyglądać ogród, w którym przebywają zwierzęta i jakich zasad się trzymać, gdy z ogrodu będą korzystać dzieci. Proponujemy rozwiązania, które pozwolą Państwu w wygodny sposób korzystać i pielęgnować swój nowy ogród.


Oferujemy:

 • projekt koncepcyjny wraz z wizualizacją komputerową
 • projekt wykonawczy wraz z wizualizacją komputerową
 • projekt on-line (koncepcyjny lub wykonawczy wraz z wizualizacją)


Zakładanie ogrodów dla inwestorów prywatnych, firm, wspólnot mieszkaniowych (zieleń osiedlowa)

 • opryski herbicydem i usuwanie niepożądanej roślinności przed założeniem ogrodu
 • wyrównywanie podłoża
 • przygotowanie podłoża pod trawnik – spulchnienie, wyrównanie podłoża
 • nawiezienie ziemi urodzajnej
 • zakładanie trawnika: z rolki, z siewu, na biowłókninie, na siatce przeciw kretom
 • montaż oświetlenia ogrodowego
 • montaż systemu nawadniania sterowanego automatycznie (także z wykorzystaniem wody opadowej) – zraszacze, linie kroplujące, kroplowniki
 • montaż puszek poboru wody
 • nasadzenia roślin ozdobnych i użytkowych (drzewa, krzewy owocowe)
 • ściółkowanie nasadzeń matą, korą, żwirem
 • układanie ścieżek z kamieni naturalnych lub betonowych imitacji
 • montaż podpór dla pnączy z wykorzystaniem gotowych elementów lub projektowanych indywidualnie dla danego założenia


Właścicielom nowo założonych przez naszą firmę ogrodów gwarantujemy wsparcie w zakresie konsultacji dotyczących bieżącego utrzymania oraz bezpłatne przeglądy w pierwszym roku istnienia ogrodów.

W sezonie 2013 rozpoczynamy instalację inteligentnego systemu kontroli nawadniania NEPTUN.  Ten innowacyjny sterownik produkcji polskiej, dzięki analizie danych meteorologicznych, oblicza rzeczywiste zapotrzebowanie danego obszaru ogrodu na wodę w każdym cyklu nawadniania. Pozwala to uzyskać oszczędność wody rzędu 50% w porównaniu do tradycyjnego modelu nawadniania.

 Pielęgnacja ogrodów, zieleni osiedlowej itp.

 • zabiegi fitosanitarne drzew i krzewów
 • koszenie trawników
 • regeneracja trawników – odchwaszczanie, nawożenie, wertykulacja, aeracja
 • diagnostyka i zwalczanie chorób i szkodników roślin (opryski interwencyjne i profilaktyczne)
 • formowanie krzewów i drzew (cięcia odmładzające, formujące, sanitarne)
 • nawożenie (mineralne i organiczne)
 • wiosenny przegląd i uruchomienie systemu nawadniania
 • okrywanie roślin wrażliwych na zimowe niekorzystne warunki pogodowe
 • jesienny serwis i zabezpieczenie (napowietrzenie) systemu nawadniania


W wymienionym zakresie oferujemy objęcie ogrodów stałą opieką (opłata abonamentowa, częstotliwość i zakres wizyt wg indywidualnych ustaleń).

Współpracujemy ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie zieleni osiedlowej (nasadzenia, pielęgnacja zieleni).

Usługi świadczone przez naszych partnerów:

 

 • ścinka drzew metodami alpinistycznymi
 • niwelacja podłoża urządzeniem wielofunkcyjnym AVANT
 • nawierzchnie brukowe i kamienne