Menu Zamknij

Zakładanie i modernizacja ogrodów

Zakładanie ogrodów Kraków - okolice

Podczas projektowania korzystamy z kilkuletniego doświadczenia jako wykonawcy projektu. Bierzemy pod uwagę zarówno estetykę nowego założenia, jak również koszt i dostępność materiałów, niezbędnych do jego wykonania.
Wiemy jak powinien wyglądać ogród, w którym przebywają zwierzęta i jakich zasad się trzymać, gdy z ogrodu będą korzystać dzieci. Proponujemy rozwiązania, które pozwolą Państwu w wygodny sposób korzystać i pielęgnować swój nowy ogród. Zakładanie ogrodów to nasza pasja. 

Oferujemy

 • projekt koncepcyjny wraz z wizualizacją komputerową
 • projekt wykonawczy wraz z wizualizacją komputerową

Zakładanie ogrodów dla inwestorów prywatnych, firm, wspólnot mieszkaniowych (zieleń osiedlowa)

 • usuwanie niepożądanej roślinności przed założeniem ogrodu
 • wyrównywanie podłoża
 • przygotowanie podłoża pod trawnik – spulchnienie, wyrównanie podłoża
 • nawiezienie ziemi urodzajnej
 • zakładanie trawnika: z rolki, z siewu, na siatce przeciw kretom
 • montaż oświetlenia ogrodowego
 • montaż systemu nawadniania sterowanego automatycznie (także z wykorzystaniem wody opadowej) – zraszacze, linie kroplujące, kroplowniki
 • montaż puszek poboru wody
 • nasadzenia roślin ozdobnych i użytkowych (drzewa, krzewy owocowe)
 • ściółkowanie nasadzeń matą, korą, żwirem
 • układanie ścieżek z kamieni naturalnych lub betonowych imitacji

Właścicielom nowo założonych przez naszą firmę ogrodów gwarantujemy wsparcie w zakresie konsultacji dotyczących bieżącego utrzymania oraz bezpłatne przeglądy w pierwszym roku istnienia ogrodów.

Usługi świadczone przez naszych partnerów

 • ścinka drzew metodami alpinistycznymi
 • niwelacja podłoża urządzeniem wielofunkcyjnym AVANT